Obchod: 0905 202 502
Servis: 0905 960 431
ekoservis@ekoservis.sk
Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je technologická firma, zaoberá sa technológiou čistenia odpadových, pitných vôd a úžitkovej vody.

Vznikla v roku 1990 a vykonáva činnosti v oblasti návrhov technologických zariadení, projekcie, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a prevádzkovania. V súčasnosti zamestnáva 50 zamestnancov.

 

Svoju činnosť vykonáva v rámci vytvorených divízií:

Divízia I. Odpadové vody

 • ČOV Malé od 6 – 600 EO (Domové od 6 – 50 EO Kontajnerové od 50 – 600 EO)
 • ČOV Obecné od 600 – 6000 EO
 • ČOV Mestské od 6000 – 100 000 EO
 • ČOV Priemyselné

Divízia II. Výrobu plastových produktov

 • Šachty (vodomerné, kanalizačné, studňové)
 • Nádrže a žumpy
 • Atyp

Divízia III. Pitné vody

 • Fyzikálna úprava vody
 • Chemická úprava vody
 • Gravitačná filtrácia
 • Tlaková filtrácia

Divízia IV. Bazény

 • Keramické
 • Plastové
 • Fóliové
 • Bazénová technika a chémia

Divízia V. Služby

 • Projektovanie
 • Posudky a návrh technológií
 • Servis a prevádzkovanie
 • Predaj biologických preparátov a bazénovej chémie
 • Produkty pre vitálny život

Pôsobnosť: Slovensko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina, Ázia, Afrika

Spôsobilosť: Pre vykonávanie svojej činnosti má certifikáty a odborné spôsobilosti.

Krédom našej spoločnosti:

„Náš úspech, či neúspech závisí predovšetkým od našich schopností pracovať s inými a pomáhať im, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Závisí teda od nás, našich vôľových vlastností pracovať na sebe tak, aby sme neustále rástli a postupovali s vedecko – technickým pokrokom doby.“