Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

AKTUALITY

2. júl 2021 – Po roku sme sa opäť všetci stretli na neformálnom letnom firemnom dni, počas ktorého prebehol turnaj v stolnom tenise. S dobrou náladou a pri guláši sa akcia podarila k spokojnosti ES tímu aj pozvaných hostí.
2. júl 2021 – Po roku sme sa opäť všetci stretli na neformálnom letnom firemnom dni, počas ktorého prebehol turnaj v stolnom tenise. S dobrou náladou a pri guláši sa akcia podarila k spokojnosti ES tímu aj pozvaných hostí.

Máj 2021: Po ukončení výberového konania naša spoločnosť získala zákazku „Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa, prevádzkové súbory", ktorú bude realizovať v rozsahu strojno-technologického vybavenia ČOV. Rozšírenie kapacity ČOV bude prebiehať pri zabezpečení trvalej prevádzky ČOV. Fotografie zobrazujú aktuálny stav pred začatím prác.
Máj 2021: Po ukončení výberového konania naša spoločnosť získala zákazku „Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa, prevádzkové súbory", ktorú bude realizovať v rozsahu strojno-technologického vybavenia ČOV. Rozšírenie kapacity ČOV bude prebiehať pri zabezpečení trvalej prevádzky ČOV. Fotografie zobrazujú aktuálny stav pred začatím prác.

14. máj 2021: Jarné aktivity na skrášľovaní prostredia pokračujú – tohoročné sadenie kvetov sa odohralo v daždi, ale s dobrou náladou.
14. máj 2021: Jarné aktivity na skrášľovaní prostredia pokračujú – tohoročné sadenie kvetov sa odohralo v daždi, ale s dobrou náladou.

28. apríl, 2021 – Každoročné jarné úpravy nášho výrobného areálu a okolia sídla spoločnosti pokračujú výsadbou stromčekov pozdĺž oplotenia. Ekologický prístup ku koseniu trávy v areáli – uprednostňujeme pasenie ovečiek. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie práce ako výsadba kvetov, sfunkčnenie jazierka po zimnom období a iné parkové úpravy.
28. apríl, 2021 – Každoročné jarné úpravy nášho výrobného areálu a okolia sídla spoločnosti pokračujú výsadbou stromčekov pozdĺž oplotenia. Ekologický prístup ku koseniu trávy v areáli – uprednostňujeme pasenie ovečiek. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie práce ako výsadba kvetov, sfunkčnenie jazierka po zimnom období a iné parkové úpravy.

7. apríl 2021 – Ďalší ročník súťaže EY Podnikateľ roka prebehol po prvýkrát online formou. V silnej konkurencii sa ho zúčastnila aj riaditeľ našej spoločnosti, pán Werner Frank. Medzinárodný status tejto súťaže stavia víťazov do pozície podnikateľov svetovej triedy a slúži ako meradlo podnikateľského úspechu.
7. apríl 2021 – Ďalší ročník súťaže EY Podnikateľ roka prebehol po prvýkrát online formou. V silnej konkurencii sa ho zúčastnila aj riaditeľ našej spoločnosti, pán Werner Frank. Medzinárodný status tejto súťaže stavia víťazov do pozície podnikateľov svetovej triedy a slúži ako meradlo podnikateľského úspechu.

21. apríl, 2021: Posilňovanie značky EKOSERVIS SLOVENSKO pokračuje. Po nových vlajkách v sídle sme osadili nové bannery na prístupové cesty do Veľkého Slavkova, kde máme sídlo aj výrobné priestory.
21. apríl, 2021: Posilňovanie značky EKOSERVIS SLOVENSKO pokračuje. Po nových vlajkách v sídle sme osadili nové bannery na prístupové cesty do Veľkého Slavkova, kde máme sídlo aj výrobné priestory.

Marec 2021 – Pre práce na stavbách rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd, alebo výstavby nových ČOV po celom území Slovenska a Poľska sme kúpili a zabezpečili vybavenie mobilného montážneho kontajnera.
Marec 2021 – Pre práce na stavbách rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd, alebo výstavby nových ČOV po celom území Slovenska a Poľska sme kúpili a zabezpečili vybavenie mobilného montážneho kontajnera.

Január, február 2021 – výroba plastových produktov pre domáci aj poľský trh v zimnom období naplno pokračuje, rovnako ako bez prerušenia zimou pokračujú prevádzkové technické a technologické servisy na ČOV po celom Slovensku.
Január, február 2021 – výroba plastových produktov pre domáci aj poľský trh v zimnom období naplno pokračuje, rovnako ako bez prerušenia zimou pokračujú prevádzkové technické a technologické servisy na ČOV po celom Slovensku.

21. január 2021: Naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO bola za rok 2020 Hospodárskymi novinami ocenená Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti
21. január 2021: Naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO bola za rok 2020 Hospodárskymi novinami ocenená Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti

21. január 2021: Naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO bola za rok 2020 Hospodárskymi novinami ocenená Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti, ktorým sa zaradila medzi slovenské spoločnosti, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia podľa štatistického prediktívneho modelu Bisnode.
December 2020 - podarilo sa nám v súlade s časovým harmonogramom dokončiť práce na dodávke a montáži technológie Čistiarne odpadových vôd v Tokarnia, Poľsko.
December 2020 - podarilo sa nám v súlade s časovým harmonogramom dokončiť práce na dodávke a montáži technológie Čistiarne odpadových vôd v Tokarnia, Poľsko.

Október 2020 – Montáž domovej čistiarne odpadových vôd v obci Huncovce
Október 2020 – Montáž domovej čistiarne odpadových vôd v obci Huncovce

30. október 2020: Práce na dodávkach čistiarní odpadových vôd rôznych kapacít pre našich odberateľov z kategórie obyvateľov aj samosprávy na domácom trhu po rušnom letnom období pokračujú až do zimy. Na záberoch je montáž domovej čistiarne odpadových vôd v obci Huncovce.
September 2020 – Rozšírenie infraštruktúry v obci Trnkov, ČOV – 2 x BCTS 25
September 2020 – Rozšírenie infraštruktúry v obci Trnkov, ČOV – 2 x BCTS 25

V obci Trnkov sme úspešne zrealizovali dodávku a montáž čistiarne odpadových vôd, kontajnerového typu BCTS 25 s technologickým príslušenstvom a kalojemom. Odpadové vody budú po mechanickom predčistení v čerpacej stanici prečerpávané cez rozdeľovací objekt do novo-navrhovaných troch liniek ČOV typu BCTS. Biologická jednotka je kompaktná plastová obdĺžniková nádrž, ktorá je osadená do terénu. Proces čistenia je na základe jemno-bublinovej aerácie prevzdušňovacím systémom. Kal je zahustený v zahusťovači a prečerpávaný do kalojemu.
29. september 2020 – Intenzifikácia ČOV Milpoš, II. etapa
29. september 2020 – Intenzifikácia ČOV Milpoš, II. etapa

Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu ŽP a vlastných prostriedkov obce v septembri 2020 naša spoločnosť realizovala stavebné práce a dodávku technologického zariadenia na stavbe: „Intenzifikácia ČOV Milpoš, Oprava budovy ČOV Milpoš“ Na ČOV bola v rámci II. etapy realizovaná rekonštrukcia jednej biologickej linky ČOV, bol dobudovaný kalojem, prevzdušňovanie a dúchadlá, el. prípojka vrátane technologického rozvádzača ČOV. Po intenzifikácii ČOV dôjde k zlepšeniu technologických parametrov v procese čistenia a zlepšeniu pracovných podmienok ako aj životného prostredia v okolí ČOV.
august 2020 – Dodávka a montáž ČOV Frydman (Nižné Lapše), Poľsko
august 2020 – Dodávka a montáž ČOV Frydman (Nižné Lapše), Poľsko

Náš tím úspešne zrealizoval dodávku a montáž COV typu SBR vrátane montáže nerezovej lavičky do čistiarne. Realizácia diela prebehla v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom prác a v požadovanej kvalite.
22. august 2020 – Modernizácia ČOV Tylmanowa - Ochotnica Dolna, Poľsko
22. august 2020 – Modernizácia ČOV Tylmanowa - Ochotnica Dolna, Poľsko

Náš tím úspešne zrealizoval zákazku modernizácie existujúcich 6 ks reaktorov a dodávku nového reaktora s príslušenstvom a súvisiacimi oceľovými konštrukciami na čistiarni ČOV Ochotnica-Tylmanowa v Poľsku.
1 – 2. júl 2020 – Dozorný a upgrade audit podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
1 – 2. júl 2020 – Dozorný a upgrade audit podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

V našej spoločnosti začiatkom júla úspešne prebehol 2. dozorný a up grade audit podľa noriem upravujúcich systém manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Certifikačná spoločnosť 3EC International a.s. konštatovala spokojnosť so zavedeným systémom.
3. júl 2020 – Aplikácia polepov na výrobnej hale
3. júl 2020 – Aplikácia polepov na výrobnej hale

V rámci aktivity, zameranej na zviditeľnenie výrobných priestorov našej spoločnosti náš externý partner, spoločnosť BEST MEDIA navrhla a realizovala polepy na výrobnej hale. Nápisy na štíte a bočnej fasáde haly EKOSERVIS SLOVENSKO, Technologický park je vidieť z cesty aj zo širšieho okolia.
máj 2020 – začiatok realizácie projektu Rekonštrukcie obecnej čistiarne odpadových vôd ČOV MČ 500 Oravský Podzámok
máj 2020 – začiatok realizácie projektu Rekonštrukcie obecnej čistiarne odpadových vôd ČOV MČ 500 Oravský Podzámok

Projekt sa realizuje s pomocou nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja od poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Naša spoločnosť navrhla modernizáciu existujúcej čistiarne dodávkou novej technológie. Rekonštruovaná ČOV je navrhovaná ako mechanicko biologická. Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinovej aerácie s úplnou stabilizáciou kalu. Celý proces je riadený automaticky.
22. máj - Príprava na oslavy Svetového dňa životného prostredia v tíme EKOSERVIS SLOVENSKO pokračujú.
22. máj - Príprava na oslavy Svetového dňa životného prostredia v tíme EKOSERVIS SLOVENSKO pokračujú.

V krásnom počasí a s dobrou náladou sme zasadili a inštalovali kvetinovú výzdobu fasád budovy nášho sídla. Prostredie, v ktorom pracujeme, dostalo krásny letný vzhľad.
apríl 2020 – Dodávka prevzdušňovacieho systému ČOV Michaľany
apríl 2020 – Dodávka prevzdušňovacieho systému ČOV Michaľany

Projekt zahŕňal výmenu prevzdušňovacích elementov a potrubných zvodov k elementom v aktivačnej nádrži obecnej čistiarne odpadových vôd. V rámci dodávky sme zabezpečili vyčerpanie a vyčistenie aktivačnej nádrže a likvidáciu odpadových vôd.
Náš tím EKOSERVIS SLOVENSKO sa pripravuje na oslavy Svetového dňa životného prostredia
Náš tím EKOSERVIS SLOVENSKO sa pripravuje na oslavy Svetového dňa životného prostredia, ktorý je od roku 1973 stanovený na 5. júna na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Oslavy tohto dňa sme začali sériou úprav exteriérového prostredia vlastných výrobných aj nevýrobných priestorov. Prvou z aktivít je výsadba stromčekov na pozemku výrobnej haly a sejba trávy. Bude pokračovať výsadbou okrasných kvetín ako výzdoby fasád administratívnej budovy a zavŕši sa oživením jazierka s rybami v areáli vstupu do sídla. Súčasne vyzývame našich klientov, obchodných partnerov aj priaznivcov, aby spustili kampaň na skrášlenie životného prostredia vo svojom okolí, čím spoločne najlepším spôsobom oslávime Svetový deň životného prostredia.
VYŤAHOVANIE, ODČERPÁVANIE, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE TEKUTÉHO ODPADU.
Tekutý odpad v podobe odpadovej vody zo žúmp alebo kalu odčerpávame z nádrží, septikov, lapačov tukov, prečerpávacích šácht ČOV a kalojemov. Podľa zákona o vodách 364/2004 Z z. musí byť tekutý odpad vyvezený len na určené miesta a každý vlastník žumpy sa musí vedieť preukázať dokladom o vyvezení. Nechajte to na nás, všetko zabezpečíme. Naše fekálne vozidlo má prepravnú kapacitu 8 m3. Viac informácií nájdete na stránke www.fekal.sk.
Súťaž EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 3. marca 2020
Súťaž EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 3. marca 2020

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Werner Frank bol svojim tímom nominovaný do súťaže EY Podnikateľ roka 2019, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky. Slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže sa uskutočnil 3. marca 2020 o 18.30 hod. v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave. Tento ročník medzinárodnej súťaže bol už štrnástym. Poslaním súťaže je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Cieľom súťaže je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širšej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať.
13 – 14. február – návšteva zástupcov regionálnej televíznej spoločnosti z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.
13 – 14. február – návšteva zástupcov regionálnej televíznej spoločnosti z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.

Ukrajinská novinárka Tetiana Moscal a kameraman Viktor Pavlysh z televízie Pershiy Kabelnyj navštívili našu spoločnosť za účelom spracovania reportáže o technológii čistenia odpadových vôd, určenej pre divákov regionálneho televízneho kanála. Reportáž vznikla v rámci kampane zameranej na ochranu životného prostredia, čistenie odpadovej vody a posilnenia ekologickej citlivosti verejnosti v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
11. február 2020 – Seminár Eximbanky: Export do rozvojových krajín, Hotel Yasmin, Košice
11. február 2020 – Seminár Eximbanky: Export do rozvojových krajín, Hotel Yasmin, Košice

Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili Seminára organizovaného Eximbankou s podporou Svetovej banky pod názvom Export do rozvojových krajín. Seminár sa zameral na spoluprácu so Svetovou bankou pri financovaní rozvojových projektov a spoluprácu s Eximbankou SR a ostatnými medzinárodnými inštitúciami.
26 – 31. január 2020: účasť na podnikateľskej misii do Izraela, ktorú organizovalo SARIO.
26 – 31. január 2020: účasť na podnikateľskej misii do Izraela, ktorú organizovalo SARIO.

Konateľ našej spoločnosti sa zúčastnil podnikateľskej misie, organizovanej agentúrou SARIO z príležitosti medzinárodnej výstavy CYBERTECH 2020 v Tel Avive. V rámci misie sa stretol s niekoľkými spoločnosťami za účelom obchodnej spolupráce v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd a systémov jej recyklácie.
V novembri 2019 naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Rekonštrukcia ČOV hotel Severka, Zákopčie“.
V novembri 2019 naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Rekonštrukcia ČOV hotel Severka, Zákopčie“.

Zo súčasnej štrbinovej nádrže sa realizovala biologická ČOV s SBR reaktorom a využitím všetkých existujúcich objektov ČOV. Nádrže pod budovou budú slúžiť ako kalojem na prebytočný kal. Systém riadenia je poloautomatický s možnosťou nastavenia do automatického, ako aj ručného režimu. Dodávka technológie zahŕňala aj vyčerpanie, vyčistenie nádrže ČOV a likvidáciu odpadových vôd, demontáž existujúcej technológie, dodávku ručne stieraných hrablíc, montáž novej technológie ČOV SBR systému, meranie prietoku, časti MaR, elektro rozvodov, lapač tukov. V rozsahu našich prác bolo vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
28/11/2019 - Dodaná kontajnerová čistiareň pre odberateľa v obci Bazanowice v Poľsku.
28/11/2019 - Dodaná kontajnerová čistiareň pre odberateľa v obci Bazanowice v Poľsku.

Kompaktné riešenie plastovej kontajnerovej čistiarne vrátane kompletného technologického vybavenia s osadením pod zemou, ktorá je po pripojení potrubia prítoku a odtoku pripravená na spustenie do prevádzky. Naši odborníci zabezpečujú pre budúcich užívateľov tiež odborné zaškolenie o prevádzkovaní a údržbe čistiarne.
REKONŠTRUKCIA ČOV V OBCI PRAŠICE
- V mesiacoch 09 -10/2019 bola pre obec Prašice realizovaná dodávka technologického zariadenia na stavbe ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemnobublinový prevzdušňovací systém.

Dodávka súvisela s prevádzkovými súbormi objektov hrubého predčistenia, biologického reaktora a prevzdušnenia, kalového hospodárstva, elektrickej prípojky a elektrického rozvádzača. Služby dodané našou spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. tiež zahŕňali uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku. Modernizované technologické zariadenie zvýšilo účinnosť čistenia a zlepšilo prevádzku čistiarne odpadových vôd, ktorá slúži obyvateľom a drobným podnikateľom v obci.
November 2019: Pre Stredisko Bachledka Ski & Sun naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku a montáž kontajnerovej biologickej čistiarne odpadových vôd typu BCTS 25 vrátane dvojstupňového mechanického predčistenia v rámci projektu Rozšírenia ČOV Bachledová dolina.
- November 2019: Pre Stredisko Bachledka Ski & Sun naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku a montáž kontajnerovej biologickej čistiarne odpadových vôd typu BCTS 25 vrátane dvojstupňového mechanického predčistenia v rámci projektu Rozšírenia ČOV Bachledová dolina.

Návštevnosť strediska vzhľadom na otvorenie novej atrakcie „Chodník v korunách stromov“ výrazne narástla, čím narástla aj produkcia odpadových vôd. Biologická čistiareň zabezpečí vysokú kvalitu čistenia komunálnych odpadových vôd celého strediska s celoročnou prevádzkou. Naša spoločnosť svojím kontajnerovým riešením pre umiestnenie technológie garantuje najvyššiu kvalitu čistenia odpadovej vody so súčasnou úsporou zastavanej plochy, znížením objemu potrebných stavebných prác a znížením časovej náročnosti realizácie projektu.
V novembri 2019 pre obec Fulianka naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“.
V novembri 2019 pre obec Fulianka naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“.

Dodávkou strojno-technologických zariadení bolo dosiahnuté, že ČOV spĺňa všetky legislatívne požiadavky na čistenie a vypúšťanie odpadových vôd. Dôjde k zlepšeniu technologických parametrov v procese čistenia a zlepšenia pracovných podmienok ako aj životného prostredia v okolí ČOV. ČOV bude mať pozitívny vplyv na okolie, zabezpečí čistenie odpadových vôd z časti obce. Prevádzkovaním ČOV nevzniká hluk, tvorba aerosólov rozstrekovaním vody, ani senzorické závady (zápach). ČOV pracuje autoregulačne na základe navolených technologických parametrov. Proces čistenia je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu s prevzdušňovacím systémom jemnobublinovej aerácie. Vyprodukovaný prebytočný kal sa nerozkladá a nezapácha. Je ho možné likvidovať v zmysle zákona o odpadoch.
EKOSERVIS SLOVENSKO ukončil III. etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre obec Ždiar.
EKOSERVIS SLOVENSKO ukončil III. etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre obec Ždiar.

V auguste 2019 naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. dokončila III. Etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre Obec Ždiar. Dodávka zahŕňala mechanické predčistenie, vystrojenie nádrže zvážaných žumpových vôd, vystrojenie selektorov, aktivačnej nádrže denitrifikačnej a nitrifikačnej, kalojemov, dúchadiel a rozvodov vzduchu, systému merania a regulácie a kabeláže. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.

V septembri 2019 tím odborníkov našej spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pre obec Milpoš odovzdal dielo Intenzifikácie čistiarne odpadových vôd. Stavba zahŕňala viaceré stavebné objekty, vrátane objektu lapača piesku, čerpacej stanice, nitrifikačnej, denitrifikačnej a dosadzovacej nádrže, ako aj prevádzkové súbory mechanického predčistenia, technológie čerpacej stanice, biologickej jednotky, elektrickej prípojky a rozvádzača. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd s dostatočnou kapacitou po intenzifikácii zariadenia zabezpečí čistenie komunálnych odpadových vôd z obce v požadovanej kvalite čistenia. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.
Prednáška počas 11. konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ na Podbanskom.
Prednáška počas 11. konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ na Podbanskom.

16-17. októbra 2019 predniesol riaditeľ našej spoločnosti Ing. Werner Frank a technická riaditeľka Ing. Jana Hodulová prednášku pod názvom „Prečo membrány ešte nenahradili dosadzovacie nádrže. Príčiny nefunkčnosti membrán“ počas 11. bienálnej konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“, ktorú organizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s MŽP SR, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou v Hoteli Permon na Podbanskom. Cieľom konferencie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom; poskytnúť aktuálne informácie o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd, o koncepčných a kvalitatívnych faktoroch súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV; prezentovať skúsenosti z realizácie rekonštrukcie stokových sietí, mestských a priemyselných čistiarní odpadových vôd. Program konferencie zahŕňal hlavné oblasti: Ekonomický a právny background rekonštrukcie stokových sietí a ČOV; Stav v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd; Rekonštrukcia komunálnych ČOV; Stokovanie; Kalové a plynové hospodárstvo; Technológie, procesy a priemyselné znečistenie; Mikropolutanty, drogy, farmaceutiká.
Exkurzia študentov Katedry ekológie a ochrany ŽP Fakulty chemického inžinierstva Univerzity v Užhorode.
- Exkurzia študentov Katedry ekológie a ochrany ŽP Fakulty chemického inžinierstva Univerzity v Užhorode.

Emilia Gluzik, Vedúca Katedry ekológie a ochrany životného prostredia Fakulty chemického inžinierstva Národnej univerzity v Užhorode: Chceme sa poďakovať za možnosť exkurzie našich študentov u výrobcu technológií čistenia odpadovej vody EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá sa uskutočnila 2. októbra 2019 v sídle spoločnosti vo Veľkom Slavkove. Naši študenti sa oboznámili s prácou modernej čistiarne odpadových vôd. Bola podpísaná dohoda medzi Katedrou ekológie a ochrany životného prostredia Fakulty chemického inžinierstva Národnej univerzity v Užhorode a spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. o spolupráci a absolvovaní priemyselnej praxe študentov. Diskutovalo sa o možnosti zvyšovania kvalifikácie vedeckých a pedagogických pracovníkov odborníkmi spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. v rôznych mestách a krajinách Európskej únie.
14. November 2019 - Seminár Podpora Internacionalizácie MSP na tému Skupinové odborné poradenstvo – Výskum a inovácie, Prešov
14. November 2019 - Seminár Podpora Internacionalizácie MSP na tému Skupinové odborné poradenstvo – Výskum a inovácie, Prešov:

14. novembra 2019 - Účasť na Seminári organizovanom agentúrou SBA (Slovak Business Agency) v rámci Národného projektu, Budova Unicentrum, Prešov.
5-6. November 2019 - Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2019 – Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo v Bratislave
5-6. November 2019 - Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2019 – Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo v Bratislave

5-6. novembra 2019 sme sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou Ekoinovačné Slovensko 2019 – Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo, ktorú v Bratislave organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s MŽP SR. Cieľom konferencie bolo diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.