Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Môžeme povedať, že je to i deň našej planéty. Deň starostlivosti o našu planétu! Pretože na tejto planéte žijeme. Všetky produkty, suroviny, nerastné bohatstvá, celá tá krása, ktorá nás obklopuje, a hlavne voda z prameňov je produktom našej zeme.

Prišli sme na tento svet a dostali sme do vienka našu prekrásnu zem. Ale dostali sme i zodpovednosť o jej starostlivosť. A tak dnešný deň je aj o tom, že by sme sa mali zamyslieť a bilancovať. Ako som bol pozitívny v tejto činnosti, ako som pôsobil ja a moja činnosť na okolie, v ktorom žijem, čím som prispel, alebo naopak - ako negatívne som pôsobil? Bol som šetrný, mám vyrovnanú bilanciu, mohol som urobiť viac? Teraz je dôležité, ako ďalej. Kde vidím svoje možnosti pozitívne prispieť. Dať si malé a možná i veľké ciele. Čo urobím, koľkých svojich priateľov pre túto vec angažujem a strhnem.

Sme technologická firma, máme 50 zamestnancov a na štít našej budovy sme si napísali „ Čistá voda pre ľudstvo“. Máme za cieľ čistiť odpadové vody, aby sa dopad z našej ľudskej činnosti na našu zem minimalizoval, aby sme do prírody vrátili vyčistenú odpadovú vodu takej kvality, aby sa priblížila ku kvalite, akú mala, keď sme ju z prírody odobrali. To je náš každodenný cieľ - pomáhať investorom a dlhodobo pôsobiť nielen v našom regióne, ale aj v širšom okolí v oblasti čistenia odpadových vôd a služieb. Realizovali sme viac ako 4 tisíc ČOV, prevádzkujeme a servisujeme viac ako 250 ČOV. Sme hrdí na našu prácu, sme hrdí na to, že prispievame našou činnosťou pre udržanie čistoty a života na našej planéte, sme hrdí na to, že prispievame k udržaniu jej krásy a šťastného života každého z nás.

Aj v dnešný deň vo firme žijeme s veľkými cieľmi, snami a naplno v príprave projektov. Sme pripravení v záujme našej čistej planéty naďalej prispievať našimi kapacitami a možnosťami. Prispievať v oblasti osvety a vykonávania prednášok, duševného obohacovania v oblasti vody, dodržiavania a upevňovania legislatívy, ale hlavne v realizačnej a servisnej činnosti. Naše telo má 72 % vody a nielen naše telo, ale i ostatné živočíchy a rastliny. Bez vody nie je možný život na tejto zemi na tejto našej planéte na tomto našom krásnom Slovensku. Našou výzvou chceme naplniť výrok Leonarda De Vinciho:

„Voda má čarovnú moc, je miazgou života“!
Prispejme všetci svojou činnosťou pre dlhodobé zachovanie a naplnenie tohoto odkazu pre krásny život na našej zemi.

PS: Oslávme dnešný Svetový deň životného prostredia novými cieľmi!