Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ROK 2021

Vážení klienti a obchodní partneri,

spolu s tímom vás začiatkom roku 2021 pozdravujem a prajem pevné zdravie a úspešné spoločné úsilie v prekonaní epidémie covid-19.

V roku 2020 sme napriek objektívnym obmedzeniam splnili ciele, ktoré sme si vytýčili. Naša spoločnosť bola hodnotená Hospodárskymi Novinami, získali sme CERTIFIKÁT hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti:

„EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. patrí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia podľa predikatívneho modelu Bisnode. Kredibilita spoločnosti dosahuje najvyšší stupeň AAA.“

Touto cestou sa chcem poďakovať svojim kolegom za zodpovedný prístup pri dodržiavaní prijatých hygienických opatrení. Moje poďakovanie patrí aj vám, našim zákazníkom, ktorí ste po celý rok 2020 využívali profesionálne služby ES v oblasti čistenia odpadových vôd. Na rok 2021 sme si dali cieľ udržať a zopakovať rok 2020 po ekonomickej stránke. Stojíme však pred vážnou úlohou zabezpečiť si naše zdravie a tým i výrobný potenciál firmy. Celá naša činnosť či vo firme, alebo v osobnom živote, sa odvíja od zdravia.

Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko pre náš tím a budem ho viesť k tomu, aby sme boli v prvom rade zdraví, aby sme toto rozbúrené obdobie prekonali úspešne s plnou aktivitou pri splnení našich firemných aj osobných cieľov a pre spokojnosť vás, našich zákazníkov.

S úctou


Ing. Werner Frank
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

2021

• 21. január 2021: Naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO bola za rok 2020 Hospodárskymi novinami ocenená Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti