Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ROK 2020

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte poďakovať vám za priazeň a dôveru, ktorú ste nám prejavili využívaním našich služieb a dodávok technológií.
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. toho roku oslávi významný medzník – 30 úspešných rokov pôsobenia na trhu v oblasti čistenia odpadových vôd.

Za dlhoročnú stabilitu a rast spoločnosti ďakujeme predovšetkým vám – našim klientom, pretože nás motivujete k neustálemu zlepšovaniu a zvyšovaniu kvality služieb. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v duchu vzájomnej spokojnosti.

Prajeme vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšie obdobie spolupráce.

S úctou


Ing. Werner Frank
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.