Odborné vzdelanie našich zamestnancov je zárukou kvality nami ponúkaných služieb, výrobkov a technologických celkov. Máme neobmedzené možnosti ručného zvárania plastov PP a PE a schopnosť automatizovaného zvárania plastov tupým zvarom na moderných technických zariadeniach či už potrubného materiálu alebo dosiek až do šírky 3m a hrúbky 60mm.

Naši zamestnanci sú odborne spôsobilí pre:

  • projektant
  • autorizovaný stavbyvedúci
  • autorizovaný stavebný inžinier
  • autorizovaný stavebný dozor
  • zváranie plastov a fólií
  • zváranie ocele
  • zváranie nerezovej ocele
    a ušľachtilých kovov

 

Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov:
» Osvedčenie č. 3269*Z*2-2 « zo dňa 13.3.2002
Ing. Werner Frank – Autorizovaný stavebný inžinier

pdf
pdf
1,39M

Osvedčenie o členstve v Asociácii čistiarenských expertov Slovenskej republiky:
» Osvedčenie reg. č. 39 « pre obdobie 2002-2003
Ing. Werner Frank

 
pdf
0,44M

Osvedčenie o Odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie:
» Osvedčenie č. 060-23042004-K-I « pre obdobie 2004-2009
Ing. Peter Frank


pdf
0,49M

Osvedčenie o Odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie:
» Osvedčenie č. 059-23042004-K-I « pre obdobie 2004-2009
Ing. Werner Frank


pdf
0,48M