Spokojnosť našim zákazníkom prinášame denne prostredníctvom kompletných služieb v tejto oblasti. Riešenia, ktoré ponúkame sú šetrné k životnému prostrediu a zahŕňajú nielen projekt a realizáciu funkčnej a spoľahlivej čistiarne odpadových vôd, ale aj následnú starostlivosť a servis pre Vaše maximálne pohodlie a úsporu Vašich nákladov.

 

Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je technologická firma, zaoberá sa technológiou čistenia odpadových vôd ako aj pitných vôd a úžitkovej vody. Vznikla v roku 1990 a počas 25 rokov vykonáva činnosti v oblasti návrhov technologických zariadení, projekcie, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a prevádzkovania. V súčasnosti zamestnáva 50 zamestnancov.

 

 

Svoju činnosť vykonáva v rámci vytvorených divízií:

Divízia I. Čistiarne odpadových vôd – domové, kontajnérové, obecné, mestské a priemyselné ČOV

Divízia II. Výroba plastových produktov – šachty, nádrže, žumpy, lapače tukov

Divízia III. Pitné vody – fyzikálna úprava vody

Divízia IV. Bazény, bazénová chémia, prekrytie bazénov

Divízia V. Služby – projektovanie, prevádzkovanie, servis

Firma Ekoservis Slovensko s.r.o. okrem Slovenska pôsobí v Poľsku, Lotyšsku, Litve a Ukrajine. Pre vykonávanie svojej činnosti má spoločnosť certifikáty a odborné spôsobilosti.

Budova firmy

 

Krédo našej spoločnosti:

„ Náš úspech či neúspech závisí predovšetkým od našich schopností pracovať s inými a pomáhať im, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Záleží nám na tom, aby sme neustále rástli a postupovali s vedecko-technickým pokrokom doby.“

 

Výrobný program spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO (ekoservis-vyrobny-program-2017-sk3715217021510550)

 ekoservis-vyrobny-program-2017-sk3715217021510550

 

Vodomerná šachta

Vodomerná šachta je určená pre obytné domy, chaty alebo iné zariadenia za účelom meranie odberu vody. Má rôzne prevedenia, je vyrobená z plastu, je vystužená a má dobrú trvácnosť. Inštaluje sa veľmi jednoducho na rovný podklad a dobre sa s ňou manipuluje. Pred osadením vodomernej šachty sa vykope jama, osadí šachta a napoja vodovodné potrubia s vodomerom. Pri výskyte podzemnej vody musíme spodok vodomernej šachty obetónovať. Viac

Plastové nádrže

Ako základný materiál sa používa polypropylén alebo polyetylén, ktorý je odolný voči kyselinám, zásadám i ropným látkam. Sú určené do vnútorného i vonkajšieho prostredia. Plastová nádrž má vysokú životnosť, minimálnu hmotnosť a nízke náklady na údržbu. Podľa Vašej špecifikácie Vám navrhneme tvar nádrže, ktorá sa potom osadí na Vami požadované miesto. V potravinárskom priemysle sú plastové nádrže odolné voči agresívnym látkam, plesniam alebo baktériám. Tvar nádrže môže byť valcový, oválny, pravouhlý, rôzne atypický a ich objem môže byť od 1 do 50 a viac kubíkov. Je ich možné ich využiť pre rôzne účely v priemysle i domácnostiach. Viac

 

ČOV, COV (čistiareň odpadových vôd)

ČOV je skratka, ktorá vyjadruje pojem čistiarne odpadových vôd. Zabezpečujú čistenie odpadovej vody, ktorá priteká kanalizáciou v obci, meste i priemyselných areálov. ČOV rozdeľujeme podľa veľkosti na domové, kontajnerové, obecné, mestské a priemyselné. Pri čistení odpadových vôd prebieha biologický proces, ktorého úlohou je odstrániť znečistenie v odpadovej vode. ČOV pomáhajú prírode pri odstraňovaní znečistenia za účelom zlepšenia životného prostredia. Odpadová voda sa v ČOV čistí pomocou baktérii, ktorým do procesu vháňame vzduch. Vyčistená odpadová voda musí spĺňať prísne legislatívne kritéria až potom je ju možné vypustiť do potoka. Voda je základom života, a preto ju musíme udržiavať čistú a zachovávať pre ďalšie generácie. Viac

Čistička odpadových vôd

Čistička odpadových vôd zabezpečuje ekologické čistenie odpadových vôd, ktoré musí byť v súlade so súčasnou platnou legislatívou. Čistička odpadových vôd je „sleng“ a podľa pravidiel slovenského pravopisu jej správny výraz je „čistiareň odpadových vôd“. Veľkosť čističky odpadových vôd je závisle od množstva prietoku a znečistenia, ktoré prichádza potrubím. Každá čistička odpadových vôd je navrhnutá tak, aby optimálne riešila čistenie odpadových vôd. Mestské čističky odpadových vôd sú vybudované pre veľké prietoky a i vysoké znečistenie. Domové čističky sú pre domy, obecné čističky sú stavané pre obce s menším počtom obyvateľov. Čistička odpadových vôd je cesta pre čisté životné prostredie s vysokým životným komfortom obyvateľstva. Viac

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd zabezpečuje čisté životné prostredie. Tvorí kolobeh vody po jej znečistení tým, že ju v čistiarni odpadových vôd vyčistíme pomocou baktérii. V prírode prebiehajú podobné biologické samočistiace procesy. Priemyselné čistiarne odpadových vôd sa líšia navrhnutou technológiou čistenia odpadovej vody pomocou chemických neutralizačných a chemických procesov. Veľkosť čistiarne odpadových vôd je závislá od množstva pritečenej odpadovej vody a množstva znečistenia. Domové čistiarne odpadových vôd sú pre jednu rodinu až pre päťdesiat obyvateľov. Návratnosť nákladov na výstavbu čistiarne v porovnaní so septikom je 3-5 rokov. Vyčistená voda musí spĺňať kritéria platnej legislatívy tak, aby neznečistila povrchové a podzemné vody. V súčasnosti, ale aj v budúcnosti je dôležité sa ekologicky správať ku životnému prostrediu, a preto je potrebné odpadové vody čistiť na čistiarňach odpadových vôd. Viac

Odkyslenie organizmu

Odkyslenie organizmu je základom nášho dobrého zdravia. Potraviny, ktoré prijímame vo veľkej miere tvoria kyselinotvorné látky a tieto nám narušujú rovnováhu v ľudskom tele. Keď chceme odkysliť organizmus musíte zmeniť stravovacie návyky a zmeniť životosprávu. Treba si dopriať viac pohybu, zabezpečiť pitný režim, kúpanie v zásaditom roztoku a konzumovať zásadité výživové doplnky. pH je dôležitým identifikátorom pre posúdenie stavu zakysleného organizmu. Pri nameraní pomocou indikačného papierika moču menej ako sedem, je stav kyslí, nad sedem je zásaditý. Keď sme zakyslený je potrebné urobiť očistnú kúru a pH moču dostať do zásaditej oblasti. Dôležitým faktorom pre zdravie človeka je teda jeho zásaditý stav. Odkyslenie organizmu Vám pomôže na ceste dlhovekosti a ku pevnému zdraviu. Dbajme o svoje zdravie, je to v našej moci. Viac

Matuzalem

Matuzalem je produkt vyrobený z flavonoidov. Odkysluje ľudský organizmus a eliminuje vznik voľných radikálov. Je to produkt zo Slovenska a v roku 2009 bol ocenený ako najlepší vynález roka. Obsahuje spektrum látok, ktoré zvyšujú fyzickú a duševnú vitalitu. Zabraňujú zápalom, infekciám, či vzniku rakoviny. Matuzalem má omladzujúce účinky a prináša pre človeka dlhovekosť. Matuzalem je silný antioxidant, ktorý chráni bunky v ľudskom organizme, reguluje krvný tlak a vyrovnáva krvný obraz. Zvyšuje životný komfort, prináša dostatok energie a dobrú pomäť. Je to cesta k výbornému zdravotnému stavu organizmu. Viac

Matuzalem nájdete na našom eshope, stačí kliknúť tu.

 

Lavyl, Lavylites

Produkt Lavyl obsahuje viac ako 3000 liečivých rastlín a minerálov. Pomocou spraya sa aplikuje na pokožku a pomocou nanoefoktorov sa dostáva do ľudského tela. Tým nastáva okamžitý proces samoliečenia, bunky si vyberajú chýbajúce frekvencie. Lavyl má spektrum viacerých účinkov na ľudský organizmus. Utišuje bolesti pohybového ústrojenstva, účinne pomáha pri hojení rán, či popálenín. Znižuje bolesť hlavy, zubov a zlepšuje stavy respiračných ochorení. Účinok produktu Lavyl prichádza už po 5 minútach a trvá 72 hodín. Úlohou Lavilites je pomáhať pri samoliečení ľudského tela, ako príručná lekárnička. Podľa vyskytujúcich sa ťažkostí je viacej druhov produktov, ktoré sú zamerané na jednotlivé činnosti:

Lavyl Lymph pôsobí na zlepšenie činnosti lymfatického okruhu v celom tele.

Solvyl Fullflex čistí organizmus a vynáša odumreté bunky von z tela.

Solvyl CC detoxikuje organizmus a odstraňuje ťažké kovy.

Lavyl Nose sprej uvoľňuje upchaté horné dýchacie cesty, pomáha pri alergiách a astme.

Allin čipky sa používajú na intenzívnu liečbu vnútorných orgánov. Viac

Produkty nájdete na našom eshope, stačí kliknúť tu.

 

Tepperwein

Človek prijíma väčšinou kyselinotvornú potravu, ktorá spôsobuje v našom tele značné problémy. Znižuje pH a narúša rovnováhu v ľudskom organizme. Keď chceme niečo pre svoje zdravie urobiť, tak určite odkyslenie organizmu je správnym riešením. Tepperwein obsahuje produkty, ktorými dosiahnete odkyslenie organizmu a dlhodobý zásaditý stav. Pri odkyslení organizmu je potrebné dodržať určité zásady. Zmena zlých stravovacích návykov je veľmi dôležitá. Je potrebné prijímať zásadotvorné látky. Pre urýchlenie dobrého stavu odporúčame užívanie výživových doplnkov Tepperwein vo forme pitného režimu zásaditých minerálov, ako aj kúpeľov. Naše telo má viac ako 70 percent vody, je potrebné dodržiavať pitný režim a vypiť viac ako dva litre vody denne. Dopriať si viac pohybu v prírode, aby sa zrýchlil metabolizmus a vylúčili toxické látky z tela. Úlohou produktu Tepperwein je odkysliť ľudský organizmus, zlepšiť zdravotný stav a pričiniť sa ku dlhovekosti človeka. Viac

Produkty nájdete na našom eshope, stačí kliknúť tu.

 

Plastové žumpy

Plastové žumpy sa využívajú pre akumuláciu odpadovej vody z domov a rekreačných oblastí pred ich odvozom na likvidáciu. Po naplnení sa odpadová voda odváža do čistiarne odpadových vôd pomocou fekálnych vozidiel. Plastová žumpa obsahuje potrubie s prípojkou pre fekálne vozidlo. Návrh a výroba plastovej žumpy závisí od miesta uloženia, požadovaných rozmerov a hladiny spodnej vody. Plastová žumpa je dobrým dočasným riešením pokiaľ sa nevybuduje verejná kanalizácia, alebo si nezakúpite domovú čistiareň odpadových vôd. Vyrábame žumpy s objemom od 2 do18 kubíkov, ktorý postačuje na mesačnú akumuláciu odpadovej vody. Po naplnení musíte zabezpečiť fekálne vozidlo pre jej odvoz a likvidáciu. Preto je výhodnejšie investovať hneď do malej domovej čistiarne odpadových vôd, v ktorej sa odpadové vody kontinuálne čistia a vypúšťajú do odtoku. Našim ekologickým správaním k prírode sa nám to mnohonásobné vráti späť na našom zdraví. Viac

Žumpa

Kde nie je možnosť odkanalizovať odpadové vody, alebo mať čističku odpadových vôd, zvolí sa dočasné riešenie žumpa. Osadenia plastovej žumpy je nenáročné, zakope sa do zeme. Slúži na zachytenie a akumuláciu odpadových vôd. Žumpy sú zakryté, potrubím je privedená odpadová voda a obsahuje tiež potrubie pre fekálne vozidlo. Po naplnení sa musí obsah odviezť fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd. Žumpa je dobrým dočasným riešením pre domácnosti a rekreačné oblasti, kde nie je vysoká produkcia odpadovej vody. Nevýhodou žumpy sú zvýšené náklady na odvoz odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd a s tým spojená starostlivosť. Pre zachovanie čistého životného prostredia je potrebné sa správať ekologicky ku životnému prostrediu, aby sme ho zachovali pre ďalšie generácie. Viac