Na záver minulého týždňa tak skoro nezabudneme, pretože sa stal medzníkom v spoločnosti Ekoservis Slovensko. V piatok  2. júna 2017 nás poctil vykonaním oficiálnej  návštevy pán prezident SR Andrej Kiska. Jeho návšteva sa uskutočnila na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli v projekte EU Horizon 2020 vývoj a výskum – „Vyčistená odpadová voda – produkt pre ľudstvo“.

Pána prezidenta všetci zamestnanci srdečne privítali a na dvore sme mu ukázali naše produkty, ktoré vyrábame z plastov pre uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov pre čistenie odpadových vôd ako aj dodávku nádrží pre pitnú a úžitkovú vodu.
Rokovanie sa uskutočnilo v kongresovej miestnosti, kde riaditeľ spoločnosti Ing. Werner Frank a jeho syn Peter odprezentovali činnosti spoločnosti a firmu Ekoservis Slovensko s.r.o.
Pán prezident bol informovaný o našich aktivitách Horizon 2020, Rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie 2014-2020, v rámci ktorého Ekoservis Slovensko s.r.o. úspešne absolvoval Fázu I a za predloženú žiadosť do Fázy II získal od Európskej komisie certifikát „Pečať výnimočnosti“ za projekt vysokej kvality.

Po rokovaní sa zapísal do kroniky spoločnosti, a symbolicky pokrstil plaketu s názvom technologického systému: „MGS“ – „Membránový gravitačný dosadzovák“ a poprial spoločnosti Ekoservis Slovensko a technologickému systému veľa úspechov do budúcnosti. Následne sa delegácia presunula na čistiareň odpadových vôd vo Veľkom Slavkove. Na skúšobnom polygóne sa pán prezident podrobne zaujímal o technológiu čistenia odpadových vôd, a oboznámil sa s troma membránovými technológiami. Pozrel si výsledok kvality vyčistenej odpadovej vody a poprial nám veľa ďalších úspechov v tejto činnosti, aby sme dosiahli kvalitu vyčistenej odpadovej vody na takej úrovni, aby sa dala používať ako pitná voda, aby sme našou technológiou pomohli riešiť problém pitnej vody vo svete.