Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

MERANIE PRIETOKU - množstva vôd

meranie prietoku
Meranie prietoku
Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom. Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením platí najviac dva roky. Pred ukončením platnosti meradla je potrebné požiadať o nasledovnú kalibráciu a certifikáciu určeného meradla. Túto činnosť vykonáva oprávnená organizácia v zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Meranie množstva odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd:
V otvorenom žľabe
- Parshallov žľab
- Venturiho žľab
- Thomsonov prepad
V potrubiach - Indukčný prietokomer
- Objemové
Naša spoločnosť vyrobí žľab podľa požiadaviek investora a metrológie.
Elektronický registračný prietokomer množstva vod - záznam meraných veličín:
- okamžitý prietok / l.s-1 /, denný prietok Q24 / m3 .d-1 /, celkové množstvo vôd od začiatku mesiaca, celkové množstvo vôd od začiatku roka, meranie výšky hladiny, pamäť: cca 3 000 záznamov, 256 BYTE pre štatistiku
Možnosti použitia - Pre meranie výšok hladín, prietoku a množstva vôd s otvorenou hladinou:
pitné, splaškové, priemyselné, povrchové, dažďové, podzemné chemické, vody silne znečistené, s penou na hladine
Garancie
Predmetný typ prístroja má vykonanú typovú skúšku SMÚ v Bratislave v zmysle Zákona o metrológii č.142/2002 Z.z. je zaradený do skupiny určených fakturačných meradiel. Na zariadenie je záručná doba 24 mesiacov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis do 24, max. do 48 hodín /So, Ne, Sv/ od nahlásenia poruchy.

ukážky našich produktov

meranie prietoku
meranie prietoku
meranie prietoku
meranie prietoku
meranie prietoku
nezáväzný kontaktný formulár
Budeme veľmi radi, ak Vám budeme môcť pomôcť zodpovedať aj Vaše prípadné otázky. Pre odoslanie Vašej požiadavky, prípadne otázky - kliknite prosíme na kontaktný formulár nižšie...