Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

LAMELOVÝ DEHYDRÁTOR

lamelový dehydrátor
LAMELOVÝ DEHYDRÁTOR NA odvodňovanie KALOV
Špirálový dehydrátor slúži na odvodnenie kalu. Zariadenie je malé a ľahké, pracuje v automatickej prevádzke s minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu. Zariadenie je vyrábané v typovom rade v niekoľkých veľkostiach a vďaka svojím nízkym investičným aj prevádzkovým nákladom je vhodné hlavne pre priemyselné čistiarne a pre komunálne ČOV do 10 000 EO. Ďalšou veľkou prednosťou tohto zariadenia je schopnosť spracovať kaly priamo z procesu čistenia.
POPIS ČINNOSTI ZARIADENIA
Kal na odvodnenie je prečerpávaný do zásobnej nádrže dehydrátora, na základe automatickej regulácie podľa výšky hladiny v nádrži. Zo zásobnej nádrže sa prečerpáva do prevádzkovej nádrže objemovým čerpadlom, kde sa zmieša s flokulantom a nateká do odvodňovacieho zariadenia. Výkonové množstvo na odvodnenie je nastavené objemovým čerpadlom a bypassom medzi prevádzkovou a zásobnou nádržou.
PRINCÍP ODVODŇOVANIA
Kal po flokulácii z prevádzkovej nádrže nateká do odvodňovacieho bubna, ktorý pozostáva zo závitnice a sústavy pevných a pohyblivých lamiel. Tieto sú medzi sebou oddelené medzerami rôznej šírky v zahusťovacej, odvodňovacej a kompresnej zóne. Závitnica svojím rotačným pohybom tlačí na pohyblivé lamely, čím sa priestor medzi lamelami čistí a zabezpečuje odtok filtrátu. Kal cez prítlačnú dosku na konci odvodňovacieho bubna vypadáva do kontajnera.
INVESTIČNÉ NÁKLADY
Investičné náklady na odvodňovaciu linku pozostávajú zo zariadení: lamelový dehydrátor, jednotka na prípravu flokulantu, NN, elektrický rozvádzač a ASRTP, prívod kalu do zásobnej nádrže.
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Spotreba elektrickej energie od 0,3 kW/h do 0,8 kW/h. Potreba vody na ostrekovanie 24 l/h – 40 l/h.
CELKOVÉ HODNOTENIE
Ponúkaný lamelový dehydrátor je vhodný na odvodňovanie kalu z malých prevádzok, priemyselných ČOV a komunálnych ČOV do 10 000 EO. V tomto výkonovom rade predstihuje svojimi rozmermi investičnými a prevádzkovými nákladmi všetky ostatné zariadenia pre mechanické odvodnenie kalov. Veľmi dobré výsledky vykazuje pri kaloch, ktoré majú veľký obsah tukov a ropných látok. Veľkou prednosťou je: nízka spotreba elektrickej energie, nízka spotreba vody na oplach, automatická prevádzka, nenáročná obsluha, minimálny servis a dobrá prístupnosť k technickým zariadeniam, dlhá životnosť. Dodacia lehota zariadenia podľa veľkosti je od 3 – 12 týždňov.

ukážky našich produktov

lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
nezáväzný kontaktný formulár
Budeme veľmi radi, ak Vám budeme môcť pomôcť zodpovedať aj Vaše prípadné otázky. Pre odoslanie Vašej požiadavky, prípadne otázky - kliknite prosíme na kontaktný formulár nižšie...