Stiahnite si informácie o našich produktoch.

Čistenie odpadových vôd

Domové ČOV

.pdf

976 kB

pdf

Kontajnerové ČOV

.pdf

973 kB

Stavebnicové ČOV

.pdf

764 kB

Biologické preparáty

.pdf

761 kB

Jemnobublinový prevzdušňovací systém

.pdf

470 kB

Odlučovač tukov a olejov EKO – OTO

.pdf

503 kB

Odlučovač ropných látok KGO

.pdf

541 kB

Meranie množstva vôd

.pdf

485 kB

Prehľad produktov

.pdf

590 kB

 

Plastové výrobky

Žumpy plastové

.pdf

544 kB

Plastové nádrže

.pdf

517 kB

Kanalizačné šachty

.pdf

416 kB

Vodomerné šachty

.pdf

420 kB

Čerpacie stanice

.pdf

410 kB

Separačná čerpacia stanica AmaDS3 new

.pdf

7,01 MB

Automatická stanica na príjem žump. vôd ASZŽV new

.pdf

8,05 MB

Prehľad výrobkov

.pdf

653 kB

 

Bazény a technika

Bazénová technika

.pdf

347 kB

Bazén DELFÍN new

.pdf

358 kB

Bazénová chémia 1 new

.pdf

358 kB

Bazénová chémia 2 new

.pdf

372 kB