Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.

MEDZNÍKY SPOLOČNOSTI

„ Život je hra o úspech. A tak sme sa hrali, aby sme napredovali... V kolektíve sme nachádzali svoje šťastie a krásny život svoj, ako aj našich rodín.“

Dôležité míľniky v spoločnosti
Každý z nás prechádza v živote určitou cestou, ktorá nám prinesie vždy určité zmeny - medzníky - dôležité udalosti. Tak ako nám tieto zmeny prináša život sám, nevyhli sa ani našej spoločnosti, ktorá od svojho založenia, prešla niekoľkými míľnikmy, aby zostala takou, akou ju poznáte dnes. Pozrite si teda časovú os našej spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO, to ako sme sa menili a ako sme rástli...
Movie

Návšteva prezidenta SR, Andreja Kisku v spol. EKOSERVIS SLOVENSKO

V piatok 2.júna 2017 nás poctil vykonaním oficiálnej návštevy pán prezident SR Andrej Kiska. Jeho návšteva sa uskutočnila na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli v projekte EU Horizon 2020 vývoj a výskum – „Vyčistená odpadová voda – produkt pre ľudstvo“.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2017
Movie

cistejsiavoda.sk

Voda je najzaujímavejšia a najtajuplnejšeia zlúčenina našej planéty, ktorá vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Znečisťovanie vodných zdrojov patrí ku naliehavým globálnym problémom. Najväčším znečisťovateľom je človek. Pri náraste počtu obyvateľov a následnom zväčšení pokroku a rozvoja priemyselných odvetví sme spôsobili, že so zvyšujúcimi nárokmi na vodné zdroje a ich kvalitu, sa doteraz priaznivé prírodné prostredie zmenilo na ohrozené. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. chce budovať spoločnosť, ktorej záleží na prostredí v akom žije a ktorá si uvedomuje, aký hodnotný dar v skutočnosti voda je...“.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2017
Movie

Ekoservis Slovensko získal Certifikát udelený Európskou komisiou, inštitúciou manažujúcou Horizon 2020

Predložený v rámci Horizon 2020 SME nástroj, fáza 2 pod H2020-SMEInst-2016-2017 13. októbra 2016 v oblasti posilnenie potenciálu malých podnikov v oblasti boja proti zmene klímy, životného prostredia, efektívnosti zdrojov a surovín predložený EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov, Slovensko, nasledujúce hodnotenie je od medzinárodnej skupiny nezávislých odborníkov. Projekt bol úspešný vo vysoko konkurenčnom procese hodnotenia, ako vysoko kvalitný projektový návrh. Tento návrh je doporučený na financovanie z iných zdrojov nakoľko Horizont 2020 dostupné zdroje pre túto konkrétnu výzvu už prerozdelil na základe výberového rebríčku. To znamená, že prešiel všetkými prísnymi kritériami Horizont 2020 posudzovania pre 3 kritéria obstarávania (vysoká úroveň, dopad, kvalita a efektivita realizácie) potrebných pre získanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ Horizont 2020.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2016
Movie

Definícia posolstva značky EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Základné charakteristiky spoločnosti a jej posolstvo sme pretavili do vizuálnej podoby. Čisté a zdravé životné prostredie je základným predpokladom šťastného a zdravého života pre nás všetkých.“.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2016
Movie

MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM FILTRÁCIE

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je lídrom na trhu zavádzania nových technologických systémov v oblasti čistenia odpadových vôd. Membránový systém filtrácie a jeho výhody si môžete pozrieť v nasledovnej videoprezentácii...

r. 2015-2016
Movie

Výstavba novej výrobnej haly vo Veľkom Slavkove

začiatok produkcie

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2009
Movie

Realizáciach čistiarní odpadových vôd

Kontajnerové ČOV, rekonštrukcie ČOV, realizácie na Slovensku a v Poľsku

EKOSERVIS SLOVENKOS - história EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2003 - 2009
Movie

Výstavba novej budovy

- sídla spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. vo Veľkom Slavkove

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2002
Movie

Účasť na prvej výstave

Prezentácia produktov - Košice

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1995
Movie

Prvé exkurzie ČOV

Slovensko, Poľsko, Ukrajina

EKOSERVIS SLOVENKOS - história EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1994-1995
Movie

Sídlo firmy v Novej Lesnej

Prvý vývoz domových ČOV, prvá montáž v Košickej Polianke

EKOSERVIS SLOVENKOS - história EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1993
Movie

Vznik spoločnosti

Prvé obchodné aktivity

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1990