Výrobky vyrábané a odbytované našou firmou sú počas existencie firmy cieľavedome projekčne spracovávané a odskúšané. Sú neustále inovované na základe požiadaviek legislatívy, ako aj najnovších poznatkov vedy, techniky. Na výrobky máme vydané certifikáty:

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu
» OHSAS 18001:2007 «
pre systém manažérstva BOZP a ISM


pdf
1,84M

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu
» ISO 9001:2008 «
pre systém manažérstva kvality


pdf
3,84M

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu
» ISO 14 001:2004 «
pre systém enviromentálneho manažérstva spoločnosti


pdf
6,25M

Certifikát preukázania zhody vlastností s technickými a právnymi požiadavkami:
Certifikát č. 00079/104/2/2008 zo dňa 6.11.2008
Čistiarne odpadových vôd typ BCTS variant BCTS 1 – BCTS 6


pdf
1,61M

Certifikát preukázania zhody vlastností s technickými a právnymi predpismi:
Certifikát č. 0019/104/2012 zo dňa 2.4.2012
Čistiarne odpadových vôd typ BCTS variant BCTS 1 – BCTS 6


pdf
1,82M