E-shop Bazénová chémia a biopreparáty

Biologické preparáty – Výrobky určené na pravidelnú údržbu Vašej:

  • Domovej ČOV
  • Žumpy
  • Septiku

Výrobky Vám pomáhajú

sú zmesou prírodných enzýmov pre činnosť

mikroorganizmov, ktoré ekologickým spôsobom:

  • likvidujú tuhý organický odpad v žumpách, septikoch, domových čistiarňach, biologických filtroch, vyhnívacích nádržiach
  • uvádzajú domáce ČOV do prevádzky
  • urýchľujú rozklad organickej hmoty
  • eliminujú objem kalov
  • odstraňujú zápach